ReadyPlanet.com




เที่ยวภูเก็ต พังงา เกาะพีพี 5 วัน 4 คืน

กำหนดเดินทางวันที่ 6,13,20 มี.ค. 3,11,24 เม.ย. 1,15,22 พ.ค. 5,12,19 มิ.ย. 10,17,29 ก.ค. 58 ราคาเริ่มต้น 8,000-

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-พังงา

18.30 น.

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย................. เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก

19.00 น.

นำ ท่านเดินทางสู่ จ.พังงา โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง หรือรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมห้องสุขภัณฑ์ บริการอาหารว่าง(1) บนรถพร้อมเครื่องดื่ม จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย
วันที่ 2 : พังงา-ล่องอ่าวพังงา-ถ้ำลอด-เขาพิงกัน-เกาะปันหยี-พระผุด-ภูเก็ต

05.00 น.

รุ่งอรุณที่ จ.พังงา ให้ท่านทำธุระส่วนตัว และบริการอาหารเช้า(2)

08.00 น.

นำท่านสู่ท่าเรือ ลงเรือท่องเที่ยว ล่องอ่าวพังงา ชมธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน ที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศ และประกอบไปด้วยทิวทัศน์ของเขาหินปูน รูปร่างแปลกตา ชมถ้ำลอด สัญลักษณ์ของอ่าวพังงา ชมหินงอหินย้อยที่อยู่ภายในถ้ำ ที่เรือสามารถลอดผ่านไปได้ จากนั้นชม เขาหมาจู และผ่านชม เกาะนมสาว (เกาะอกนางเมรี) ที่เป็นที่มาของนอทานพื้นบ้าน “พระรถ เมรี”  นำท่านขึ้นเขาพิงกัน ชมความมหัศจรรย์ของเขาพิงกัน และเขาตาปู ที่อยู่ไม่ไกลกันนัก

12.30 น.

บริการอาหารกลางวัน(3) ร้านปันหยีมูเทียร่าห์ เกาะปันหยี หลังอาหารมีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าทะเลตากแห้งเป็นของฝาก

14.00 น.

เดินทางกลับสู่ ท่าเรือ แวะให้ท่านชมภาพเขียนสีสมัยโบราณ ที่ เขาเขียน

15.00 น.

นำท่านขึ้นรถบัสคันเดิม เดินทางเข้าสู่ เกาะภูเก็ต เกาะที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ  แวะวัดพระทอง นมัสการ พระผุด 1 ใน Unseem in Thailand

17.00 น.

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม เมโทรโพลภูเก็ต หรือเทียบเท่า

18.00 น.

เดินทางสู่ หาดกมลา นำท่านเข้าสู่ ภูเก็ตแฟนตาซี สัมผัสกับความอลังการของร้านค้าต่างๆ ที่ถูกตกแต่งอย่างวิจิตร

19.00 น.

บริการอาหารค่ำ(4) ห้องอาหารมโนราห์ทอง เพลิดเพลินกับอาหารนานาชนิด นำท่านชมโชว์ “มหัศจรรย์กมลา” ที่ยิ่งใหญ่อลังการ

22.30 น.

นำท่านเข้าสู่ที่พัก เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
พัก  โรงแรม เมโทรโพลภูเก็ต หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 : ภูเก็ต-เกาะพีพี-ดำน้ำชมปะการัง-แหลมพรหมเทพ

06.00 น.

บริการอาหารเช้า(5) ที่ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นเดินทางสู่ท่าเรือ

08.00 น.

เดินทางถึงท่าเทียบเรือซีแองเจิล นำท่านขึ้นเรือท่องเที่ยว Sea Angle เรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่ เดินทางสู่ เกาะพีพี

10.30 น.

ถึง เกาะพีพีเล นำท่านชมความงามรอบเกาะ ชมอ่าวต่างๆที่มีความสวยงาม น้ำทะเลใสราวมรกต อาทิ อ่าวมาหยา สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Beach ที่โด่งดัง อ่าวโล๊ะซามะ อ่าวปิเละ(ทะเลใน) จากนั้นให้ท่านได้ ดำน้ำชมปะการังน้ำตื้น ที่บริเวณอ่าวต้นไทร ชมฝูงปลาทะเลสีสันสวยงามมากมาย

12.00 น.

นำท่านเข้าสู่ เกาะพีพีพดอน บริการอาหารกลางวัน(6) ณ ร้านอาหารบนเกาะ หลังอาหารมีเวลาให้ท่าน ได้เล่นน้ำทะเล หรือเลือกพักผ่อนบริเวณชายหาดอันแสนบริสุทธิ์ เดินเล่นเลือกซื้อสินค้า ของที่ระลึกภายในตลาดบนเกาะพีพีดอน

15.00 น.

นำท่านลงเรือท่องเที่ยวลำเดิม เดินทางกลับสู่ เกาะภูเก็ต

17.00 น.

ถึงท่าเรือเกาะภูเก็ต นำท่านขึ้นรถบัส เดินทางสู่ แหลมพรหมเทพ ให้ท่านชมบรรยากาศของพระอาทิตย์ตก จุดที่สวยที่สุดของประเทศ แล้วชม ประภาคารกาญจนาภิเษก ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง

19.00 น.

บริการอาหารค่ำ(7) ร้านลมทะเลซีฟู้ด แล้วนำท่านเข้าสู่ที่พัก
พัก โรงแรม เมโทรโพลภูเก็ต หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 : เที่ยวชมเมืองภูเก็ต-เขื่อนเชี่ยวหลาน-สุราษฎร์ธานี

07.00 น.

บริการอาหารเช้า(8) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.

นำท่านสู่ วัดฉลอง ให้ท่านนมัสการ หลวงพ่อแช่ม พระเกจิอาจารย์ชื่อดัง เป็นที่นับถือและรู้จักกันดีของชาวภูเก็ต จากนั้นนำท่านชมย่านตัวเมืองเก่า ชม ตึก “ชิโน-โปตุกีส” อาคารที่เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่าง จีนและโปรตุเกส ที่สวยงาม จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ เขารัง ให้ท ่านชมวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองภูเก็ตและอ่าวฉลอง จากนั้นอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากที่ขึ้นชื่อ อาทิ เต้าส้อ น้ำพริกกุ้งเสียบ ผลิดภัณฑ์จากเม็ดมะม่วงหิมพานต์ และของที่ระลึกต่างๆ อาทิ ผ้าบาตริก และเครื่องประดับจากมุก

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน(9) ร้านภูเก็ตซีฟู้ด

13.00 น.

อำลาเกาะภูเก็ต นำท่านเดินทางสู่ อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎ์ธานี

16.30 น.

ถึง เขื่อนเชี่ยวหลาน (เขื่อนรัชประภา) นำท่าน ลงเรือล่องทะเลสาบ เหนือเขื่อนเชี่ยวหลาน ชมทัศนียภาพของทิวทัศน์ของภูเขาหินปูน เกาะแก่งต่างๆ ที่งดงามและได้รับฉายาว่า “กุ้ยหลินเมืองไทย” เชิญท่านเก็บภาพเป็นที่ระลึกบริเวณเหนือเขื่อน จากนั้นเดินทางสู่ อ.ไชยา
18.00 น. บริการอาหารค่ำ(10) ร้านอาหาร

19.00 น.

นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ เชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย
วันที่ 5 : กรุงเทพฯ

05.00 น.

เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ



THAILAND

ปาย ปางอุ๋ง เชียงใหม่ 5วัน4คืน
เที่ยวอยุธยา ไหว้พระ 9 วัด-อยุธยา 1วัน
สตูล-เกาะลังกาวี 5วัน4คืน
เกาะตะรุเตา-เกาะหลีเป๊ะ 5วัน4คืน
เที่ยวหลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 6 วัน 5 คืน
เที่ยวสุพรรณบุรี ตลาดสามชุก 1วัน
เที่ยวสิบสองปันนา-เชียงรุ้ง 6 วัน 5 คืน
ทัวร์เชียงราย-ภูชี้ฟ้า-ผาตั้ง 5วัน4คืน
ท่องทะเลกระบี่-ทะเลแหวก 5 วัน 4 คืน
เที่ยวเพชรบูรณ์-เขาค้อ-ภูทับเบิก 2 วัน1 คืน
ตรัง ท่องทะเล ถ้ำมรกต 5 วัน 4 คืน
ทัวร์เที่ยวปาย-เชียงใหม่ 5วัน4คืน
เที่ยวพะเยา เวียนเทียนกลางน้ำ 4วัน 3คืน
เที่ยวเชียงราย เชียงใหม่ 5 วัน 4 คืน
ทัวร์พะเยา น่าน แพร่ 4 วัน 3 คืน
เชียงคาน เลย ภูเรือ 3 วัน 2 คืน
บึงกาฬ ภูทอก นครพนม 5 วัน 4 คืน
เที่ยวเชียงราย เชียงใหม่ 5 วัน 4 คืน