ReadyPlanet.com
เที่ยวเพชรบูรณ์-เขาค้อ-ภูทับเบิก 2 วัน1 คืน

กำหนดการเดินทางวันที่ 7,14,21 มี.ค. 4,13,25 เม.ย. 1,16,23 พ.ค. 13,20,27 มิ.ย. 4,18,25 ก.ค.58 ราคาเริ่มต้น 4,200-

 

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-เขาค้อ-พระตำหนักเขาย่า-พิพิธภัณฑ์อาวุธ-พระบรมธาตุเจดีย์-วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
05.30 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับท่านและคอย อำนวยความสะดวก
06.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่  จ.เพชรบูรณ์ โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง บริการอาหารกล่อง(1) และเครื่องดื่มบนรถจากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
11.30 น. เดินทางถึง จ.เพชรบูรณ์ นำท่านขึ้นสู่ เขาค้อทางบ้านนางั่ว
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(2) ร้านมาลี
13.00 น. นำท่านเที่ยวชม พระตำหนักเขาค้อ ที่ตั้งอยู่บนเขาย่า พระตำหนักที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว ที่ประชาชนพร้อมใจกันสร้างถวาย
14.00 น. ท่านขึ้นสู่เขาค้อ ชมพิพิธภัณฑ์อาวุธฐานอิทธิ นำท่านชมอาวุธต่างๆที่ใช้ในการต่อสู้กับ พรรค คอมมิวนิสต์ในอดีต ไม่ว่าจะเป็น รถหุ้มเกราะ เครื่องบิน ปืนใหญ่ต่างๆ และชมทิวทัศน์ที่สวยงามของ เทือกเขาเพชรบูรณ์ จากนั้นนำชม อนุสรณ์เขาค้อ สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงผู้ที่เสียชีวิต และเป็นอนุสรณ์ ของการต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์
15.00 น. นำท่านสักการะ พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก บนเขาค้อ เพื่อความเป็นสิริมงคล
16.00 น. เดินทางสู่ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ให้ ท่านได้สักการะพระบรมสารีริกธาตุ และชมความงดงามของ สถาปัตยกรรมภายในวัด พระธาตุที่สร้างขึ้นเป็นรูปดอกบัว ประดับไปด้วยเครื่องถ้วยชามเบญจรงค์ ลูกปัด ลูกแก้วและเศษกระเบื้องที่เหลือใช้นำมาตกแต่งได้อย่างสวยงาม
17.00 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม อิมพีเรียลภูแก้วฮิลล์ รีสอร์ท เชิญท่านพักผ่อน
19.00 น. บริการอาหารค่ำ(3) ที่ร้านอาหาร
  พัก  โรงแรม อิมพีเรียลภแก้วฮิลล์ รีสอร์ท
วันที่ 2 : ภูทับเบิก-จุดชมวิวหอดูดาว-แปลงปลูกกระหล่ำปลี-พระพุทธมหาธรรมราชา-ไร่กำนันจุล-กรุงเทพฯ
04.00 น. ตื่นแต่เช้า เพื่อเตรียมตัวขึ้นภูทับเบิก
04.30 น.

นำ ท่านเดินทางขึ้นสู่ ภูทับเบิก ภูเขาที่สูงที่สุดของเพชรบูรณ์ 1768 เมตร ซึ่งมีชาวเขาเผ่าม้งอาศัยอยู่ อากาศที่บริสุทธิ์เย็นสบาย สามารถมองเห็นทิวเขาสลับซับซ้อนได้สวยงาม นำท่านสู่จุดชมวิว อาคารหอ ดูดาวและจุดวัดอุณหภูมิ ถือว่าเป็นสูงสุดของภูทับเบิก เป็นแลนด์มาร์คของนักท่องเที่ยวในการขึ้นชม วิวทิวทัศน์ของภูทับเบิก จากนั้นเที่ยว วัดป่าภูทับเบิก ซึ่งเป็นจุดที่รองรับน้ำฟ้ากลางหาว เพื่อนำไปรวม เป็นน้ำเพชรน้อมเกล้า ถวายเป็นน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนม์พรรษาครบ 6 รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2542 นำท่านชม แปลงปลูกกระหล่ำปลี ที่ ใหญ่ที่สุดของประเทศที่ไกลสุดลูกตา เป็นภาพที่งดงามยามเช้า ได้เวลาพอสมควรเดินทางกลับที่พัก

08.00 น. บริการอาหารเช้า(4) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท แล้วมีเวลาให้ท่านได้เก็บสัมภาระ
10.00 น. อำลาที่พัก นำท่านเที่ยวชม Route 12 ร้านกาแฟริมทางกลิ่นอายแบบตะวันตก ด้วยคอนเซ็ปกาแฟย้อน ยุค เชิญท่านพักผ่อนและเลือกจิบกาแฟตามอิสระ หรือเลือกซื้อของที่ระลึก พร้อมชมบรรยากาศอันสวย งามของทิวทัศน์ภูเขาที่สลับซับซ้อน แล้วเดินทางสู่ตัวเมืองเพชรบูรณ์
11.30 น. นำท่านสักการะ พระพุทธมหาธรรมราชาจำลององค์ใหญ่ บริเวณพุทธอุทยานเพชรปุระ พระพุทธรูป สำคัญของ จ.เพชรบูรณ์ ที่มีความสำคัญของชาวเพชรบูรณ์
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(5) ที่โรงแรมโฆษิตฮิลล์
14.30 น. ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากที่ ไร่กำนันจุล ร้านของฝากที่ขึ้นชื่อและมีสินค้าโอทอปมากมาย อาทิ ปลา ส้ม,ผลไม้แปรรูปต่างๆ,น้ำผลไม้ต่างๆ,ของขบเคี้ยวต่างๆ ที่มีให้เลือกมากมาย
18.00 น. บริการอาหารค่ำ(6) ร้านริมคลองชล จากนั้นเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
21.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจTHAILAND

ปาย ปางอุ๋ง เชียงใหม่ 5วัน4คืน
เที่ยวอยุธยา ไหว้พระ 9 วัด-อยุธยา 1วัน
สตูล-เกาะลังกาวี 5วัน4คืน
เกาะตะรุเตา-เกาะหลีเป๊ะ 5วัน4คืน
เที่ยวหลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 6 วัน 5 คืน
เที่ยวสุพรรณบุรี ตลาดสามชุก 1วัน
เที่ยวสิบสองปันนา-เชียงรุ้ง 6 วัน 5 คืน
ทัวร์เชียงราย-ภูชี้ฟ้า-ผาตั้ง 5วัน4คืน
ท่องทะเลกระบี่-ทะเลแหวก 5 วัน 4 คืน
ตรัง ท่องทะเล ถ้ำมรกต 5 วัน 4 คืน
ทัวร์เที่ยวปาย-เชียงใหม่ 5วัน4คืน
เที่ยวพะเยา เวียนเทียนกลางน้ำ 4วัน 3คืน
เที่ยวเชียงราย เชียงใหม่ 5 วัน 4 คืน
เที่ยวภูเก็ต พังงา เกาะพีพี 5 วัน 4 คืน
ทัวร์พะเยา น่าน แพร่ 4 วัน 3 คืน
เชียงคาน เลย ภูเรือ 3 วัน 2 คืน
บึงกาฬ ภูทอก นครพนม 5 วัน 4 คืน
เที่ยวเชียงราย เชียงใหม่ 5 วัน 4 คืน