ReadyPlanet.com
ท่องทะเลกระบี่-ทะเลแหวก 5 วัน 4 คืน

กำหนดการเดินทางวันที่ 6,13,20 มี.ค. 3,11,24 เม.ย. 1,15,22 พ.ค. 5,12,19 มิ.ย. 10,17,29 ก.ค.58 ราคาเริ่มต้น 7,000-

 

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-กระบี่

18.30 น.

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก

19.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ จ.กระบี่ โดย รถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง หรือรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมห้องสุขภัณฑ์ บริการอาหารว่าง(1) บนรถพร้อมเครื่องดื่ม จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย
วันที่ 2 : กระบี่-วัดถ้ำเสือ-น้ำตกร้อน-สระมรกต-ท่าปอมคลองสองน้ำ

05.00 น.

รุ่งอรุณที่ จ.กระบี่ นำท่านเข้าสู่ที่พักชั่วคราว ให้ท่านทำธุระส่วนตัว และ บริการอาหารเช้า(2)

08.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ วัดถ้ำเสือ ซึ่ง เป็นสำนักวิปัสสนาของท่านพระอาจารย์จำเนียร มีความร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ นำท่านนมัสการพระพุทธรูปภายในถ้ำ และนมัสการเจ้าแม่กวนอิม ที่อยู่ภายในวัด

09.30 น.

นำท่านเดินทางสู่ นำท่านชม น้ำตกร้อน 1 ใน Unseen in Thailand ธารน้ำอุ่นสายเล็กๆ ที่ไหลลงสู่ลำน้ำเย็น ที่ท่านสามารถลงเล่นน้ำได้ เปรียบเสมือนสปาธรรมชาติ จากนั้นนำท่านสู่ สระมรกต ชมสระน้ำธรรมชาติสีเขียวมรกต ที่งดงามสมชื่อ เชิญท่านพักผ่อนเก็บภาพเป็นที่ระลึกจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน(3) ร้านกุลากาศัย

13.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ ท่าปอม คลองสองน้ำ ที่เป็น 1 ใน Unseen in Thailand แหล่งศึกษาระบบนิเวศน์วิทยา ชมความสมบูรณ์ของป่าชายเลน และพืชน้ำนานาชนิด ชมสายน้ำที่ใสสะอาด ที่มีลักษณะพิเศษ คือ เมื้อน้ำขึ้นจะเป็นน้ำเค็ม เมื่อน้ำลด จะเป็นน้ำจืดและมีช่วงที่เป็นรอยต่อของสองน้ำ

15.00 น.

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ปาล์มพาราไดซ์ หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอิสระภายในที่พัก

18.30 น.

บริการอาหารค่ำ(4) ร้านเรือนไม้

19.30 น.

กลับเข้าสู่ที่พัก เชิญท่านพักผ่อนยามค่ำคืนตามอิสระ
พัก โรงแรม ปาล์มพาราไดซ์ หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 : ท่องทะเลกระบี่-ทะเลแหวก-ดำน้ำชมปะการัง-ถ้ำพระนาง

07.00 น.

บริการอาหารเช้า(5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.30 น.

แล้วเดินทางสู่ท่าเรือ ลงเรือ Speed Boat ลำหรู นำท่าน ท่องทะเลกระบี่ ชื่นชมกับความงดงามของทะเลกระบี่ ในยามเช้า ผ่านเกาะแก่งต่างๆ ที่เรียงรายอยู่ในทะเล อาทิ เกาะไก่ เกาะทัพ เกาะหม้อ

10.00 น.

นำท่านสัมผัสกับ ทะเลแหวก (ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำและสภาพน้ำขึ้นหรือน้ำลง) ให้ท่านเดินเล่นบนสันทรายที่เชื่อมระหว่างเกาะสองเกาะ 1 ใน Unseen in Thailand จากนั้นนำท่าน ดำน้ำชมปะการังน้ำตื้น ชมฝูงปลาทะเลหลากสีสันนานาชนิด แนวปะการังน้ำตื้น หรือพักผ่อนเล่นน้ำตามอิสระ บนเกาะปอดะ

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน(6) แบบปิกนิก(ข้าวกล่อง)

13.00 น.

นำท่านชม อ่าวไร่เลย์ และ สถานที่ขึ้นชื่อเรื่องกีฬาปีนหน้าผา ที่มีนักท่องเที่ยวมาพิสูจน์มากมาย นำท่านเดินชมถ้ำพระนาง สักการะศาลพระนาง และ เชิญท่านเดินเล่น ว่ายน้ำบริเวณชายหาด

15.30 น.

เดินทางกลับสู่ท่าเรือ เดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ปาล์มพราราไดซ์ หรือเทียบเท่า

18.00 น.

บริการอาหารค่ำ(7) ร้านกระบี่ซีฟู้ด

19.00 น.

หลังอาหารอิสระกับการพักผ่อนยามค่ำคืน พัก โรงแรม ปาล์มพาราไดซ์ หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 : กระบี่-สุสานหอย-เขื่อนเชี่ยวหลาน-พระธาตุไชยา-กรุงเทพฯ

07.00 น.

บริการอาหารเช้า(8) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.00 น.

เก็บสัมภาระ เดินทางสู่ สุสานหอย 75 ล้านปี สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ชมฟอสซิลหอยน้ำจืดที่สะสมทับถมกันนับล้านตัว กลายเป็นแผ่นหินที่ยื่นลงสู่ทะเล ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางด้านธรณีวิทยา จึงกำหนดอายุใหม่เหลือประมาณ 40-20 ล้านปี

10.00 น.

ชม ศูนย์เพาะพันธ์สัตว์น้ำชายฝั่ง (ปลาการ์ตูน) นำ ท่านชมปลาการ์ตูน มากมายหลากหลายสายพันธ์ ที่สวยงาม ที่สามารถเพาะได้เป็นแห่งแรกของประเทศ และชมปลาอื่นๆมากมาย หรือจะให้อาหารปลาในบ่อเลี้ยงตามอิสระ ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากที่ขึ้นชื่อของ จ.กระบี่ อาทิ น้ำพริกกุ้งเสียบ กะปิ ของฝากอื่นๆ เป็นต้น

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน(9) โรงแรมเวียงทอง

13.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ จ.สุราษฎร์ธานี

17.00 น.

นำท่านกราบสักการะ พระธาตุไชยา พระธาตุที่สำคัญของชาวสุราษฎร์ธานี

18.00 น.

บริการอาหารค่ำ(10) ร้านพลับพลาซีฟู้ด

19.00 น.

นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ เชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอิสระ
วันที่ 5 : กรุงเทพฯ

05.00 น.

ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจTHAILAND

ปาย ปางอุ๋ง เชียงใหม่ 5วัน4คืน
เที่ยวอยุธยา ไหว้พระ 9 วัด-อยุธยา 1วัน
สตูล-เกาะลังกาวี 5วัน4คืน
เกาะตะรุเตา-เกาะหลีเป๊ะ 5วัน4คืน
เที่ยวหลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 6 วัน 5 คืน
เที่ยวสุพรรณบุรี ตลาดสามชุก 1วัน
เที่ยวสิบสองปันนา-เชียงรุ้ง 6 วัน 5 คืน
ทัวร์เชียงราย-ภูชี้ฟ้า-ผาตั้ง 5วัน4คืน
เที่ยวเพชรบูรณ์-เขาค้อ-ภูทับเบิก 2 วัน1 คืน
ตรัง ท่องทะเล ถ้ำมรกต 5 วัน 4 คืน
ทัวร์เที่ยวปาย-เชียงใหม่ 5วัน4คืน
เที่ยวพะเยา เวียนเทียนกลางน้ำ 4วัน 3คืน
เที่ยวเชียงราย เชียงใหม่ 5 วัน 4 คืน
เที่ยวภูเก็ต พังงา เกาะพีพี 5 วัน 4 คืน
ทัวร์พะเยา น่าน แพร่ 4 วัน 3 คืน
เชียงคาน เลย ภูเรือ 3 วัน 2 คืน
บึงกาฬ ภูทอก นครพนม 5 วัน 4 คืน
เที่ยวเชียงราย เชียงใหม่ 5 วัน 4 คืน