ReadyPlanet.com
เที่ยวสุพรรณบุรี ตลาดสามชุก 1วัน

กำหนดการเดินทางวันที่ 8,15,22 มี.ค. 5,9,26 เม.ย. 1,10,24 พ.ค. 7,14,21 มิ.ย. 12,26 ก.ค. 58 ราคา 1,800-

 

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-สุพรรณบุรี

06.00 น.

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย............... เจ้าหน้าที่  ให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก

06.30 น.

นำท่านออกเดินทางสู่ จ.สุพรรณบุรี โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง บริการอาหารว่าง(1) และเครื่องดื่มบนรถ และสนุกสนานกับกิจกรรมยามเช้า

09.00 น.

นำท่านชม ตลาด 100 ปี สามชุก ตลาดที่มีชีวิตชีวา ชุมชนชาวจีนเก่าแก่ ที่ยังคงสภาพบ้านเรือน และตลาดแบบดั้งเดิม อาทิ ร้านกาแฟท่าเรือ พิพิธภัณฑ์บ้านขุนจำนงจีนารักษ์ ร้านข้าวห่อใบบัวบก

10.30 น.

เที่ยวชม บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ์ เป็น บึงน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ จัดแสดงพันธุ์ปลาซึ่งรวบรวมมาจากต่างประเทศและพันธุ์ปลาไทยกว่า 50 ชนิด ชมอุโมงค์ปลาน้ำจืดแห่งแรกของเมืองไทยชมการแสดงของนักประดาน้ำให้อาหารปลาใน อุโมงค์น้ำจืดที่ยาวที่สุดในประเทศไทย

12.30 น.

บริการอาหารกลางวัน(2) ที่ร้านอาหาร

13.30 น.

สักการะ พระนอนหงาย ที่ วัดพระนอน พระพุทธรูปนอนหงาย ลักษณะเดียวกันกับที่เมืองกุสินารา ประเทศอินเดีย 1 ใน Unseen in Thailand และชม อุทยานวังมัจฉา ที่ชุกชุมด้วยปลานานาชนิด นำท่านสัมผัสตำนานพระผงสุพรรณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองสุพรรณบุรีอายุไม่ ต่ำกว่า 600 ปี และมีกรุพระในองค์พระปรางค์ที่เป็นต้นกำเนิดของพระผงสุพรรณที่โด่งดังไปทั่ว ประเทศ

15.30 น.

นำท่านนมัสการ หลวงพ่อโต ที่ วัดป่าเลย์ไลก์ พระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ คู่เมืองสุพรรณบุรี องค์พระ สูง 20 เมตร อายุกว่า 1,000 ปี ชมจิตรกรรมฝาผนังวิหารคดเรือนขุนช้างและอุทยานมัจฉา

16.00 น.

ชม หอคอยบรรหาร – แจ่มใส ภายใน สวนเฉลิมภัทรราชินี มีความสูง 123 เมตร มีทั้งหมด 4 ชั้น โดย ชั้นที่ 4 สูงประมาณ 72 เมตร ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองสุพรรณยามเย็น แล้วเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

19.00 น.

ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

 
THAILAND

ปาย ปางอุ๋ง เชียงใหม่ 5วัน4คืน
เที่ยวอยุธยา ไหว้พระ 9 วัด-อยุธยา 1วัน
สตูล-เกาะลังกาวี 5วัน4คืน
เกาะตะรุเตา-เกาะหลีเป๊ะ 5วัน4คืน
เที่ยวหลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 6 วัน 5 คืน
เที่ยวสิบสองปันนา-เชียงรุ้ง 6 วัน 5 คืน
ทัวร์เชียงราย-ภูชี้ฟ้า-ผาตั้ง 5วัน4คืน
ท่องทะเลกระบี่-ทะเลแหวก 5 วัน 4 คืน
เที่ยวเพชรบูรณ์-เขาค้อ-ภูทับเบิก 2 วัน1 คืน
ตรัง ท่องทะเล ถ้ำมรกต 5 วัน 4 คืน
ทัวร์เที่ยวปาย-เชียงใหม่ 5วัน4คืน
เที่ยวพะเยา เวียนเทียนกลางน้ำ 4วัน 3คืน
เที่ยวเชียงราย เชียงใหม่ 5 วัน 4 คืน
เที่ยวภูเก็ต พังงา เกาะพีพี 5 วัน 4 คืน
ทัวร์พะเยา น่าน แพร่ 4 วัน 3 คืน
เชียงคาน เลย ภูเรือ 3 วัน 2 คืน
บึงกาฬ ภูทอก นครพนม 5 วัน 4 คืน
เที่ยวเชียงราย เชียงใหม่ 5 วัน 4 คืน