ReadyPlanet.com
เกาะตะรุเตา-เกาะหลีเป๊ะ 5วัน4คืน

กำหนดการเดินทางวันที่ 13,27 มี.ค. 10,24 เม.ย.58 ราคา 9,900-

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-สตูล
18.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย..................... เจ้าหน้าที่  ให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก
18.30 น. นำ ท่านเดินทางสู่ จ.สตูล โดยรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมห้องสุขภัณฑ์ บริการอาหารว่าง(1) บนรถพร้อมเครื่องดื่ม จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย
วันที่ 2 : เที่ยวสตูล-ปากบารา-เกาะตะรุเตา-เกาะไข่-เกาะหลีเป๊ะ-วารินทร์บีช รีสอร์ท
06.30 น. รุ่งอรุณที่ จ.สตูล นำท่านเข้าสู่ที่พักชั่วคราว ให้ท่านทำธุระส่วนตัว และ บริการอาหารเช้า(2)
08.30 น. นำท่านเที่ยวในตัวเมืองสตูล วัดชนาธิปเฉลิม หรือ วัดมำบัง เป็นวัดแห่งแรกของเองสตูล ศูนย์รวมจิตใจชาวพุทธในจังหวัดสตูล จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสตูล (คฤหาสถ์กูเด็น) อาคารสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก ที่มีความสวยงาม ประตูหน้าต่างรูปโค้ง หลังคาทรงปั้นหยาแบบไทย จัดแสดงประวัติศาสตร์เมืองสตูล วิถีชีวิต ห้องวัฒนธรรมไทยมุสลิม
10.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือปากบารา
11.00 น. ถึงท่าเรือปากบารา นำคณะ ลงเรือสปีดโบ๊ท พร้อมทีมงานไกด์เรือ ที่เชี่ยวชาญทางทะเล ออกเดินทาวมุ่งหน้าสู่ อุทยานแห่งชาติหู่เกาะตะรุเตา เกาะประวัติศาสตร์ที่ได้ชื่อว่า “สวรรค์ทางทะเล” ที่ล้อมรอบไปด้วยทะเลสีคราม หาดทรายขาวสะอาด นำท่านชมนิทรรศการประวัติความเป็นมา และความเป็นอยู่ของนักโทษการเมือง สัมผัสหาดทรายสวย พร้อมชม อ่าวพันเตมะละกา ที่มีความสวยงาม น้ำทะเลใส
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(3) แบบกล่องบนเรือ
13.00 น. เดินทางสู่ เกาะไข่ ชมความมหัศจรรย์ของ ซุ้มประตูหินโค้ง ที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ไว้อย่างน่าอัศจรรย์ ซึ่งมีความเชื่อว่า ใครได้ลอดประตูนี้แล้วอธิษฐาน จะมีความรักชั่วนิรันทร์ ให้ท่านได้บันทึกภาพเป็นที่ระลึก บนเกาะไข่ที่ในอดีตเป็นที่วางไข่ของเต่าทะเล จนเป็นที่มาของชื่อเกาะ
14.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เกาะหลีเป๊ะ
15.00 น. เดิน ทางถึง เกาะหลีเป๊ะ นำท่านเข้าสู่ที่พัก วารินทร์บีช รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ผ่อนคลายอิสระกับบรรยากาศของ ฟ้าสวย ทะเลใส หรือเที่ยวชมวิถีชีวิตของชาวประมง “อุรักราโว๊ย” ชาวเกาะดั้งเดิมบนเกาะหลีเป๊ะ เพลิดเพลินกับการพักผ่อนบนชายหาดตามอิสระ 
19.00 น. บริการอาหารค่ำ(4) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท
  พัก  วารินทร์บีช รีสอร์ท หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 : เกาะหลีเป๊ะ-ดำน้ำชมปะการัง-เกาะหินงาม-ร่องน้ำจาบัง-เกาะราวี-เกาะอาดัง
06.00 น. รุ่งอรุณที่สดใสยามเช้า บริการอาหารเช้า(5) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท แล้วเตรัยมตัวท่องทะเล
07.30 น. รับ ฟังการสาธิตการใช้อุปกรณ์ดำน้ำตื้น (Snokeling) และวิธีดำน้ำชมปะการังที่ถูกวิธี โดยทีมงานไกด์เรือที่ชำนาญงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
08.00 น. นำท่านล่องเรือสู่ เกาะหินงาม หนึ่งเดียวกับความมหัศจรรย์ในโลก ที่ก้อนหินทุกก้อนกลมมน เมื่อโดนน้ำจะเกิดประกายสีทองแวววาวเหมือนหินเจียระไน ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการพักผ่อนบนหาดหินงาม
09.30 น. ล่องเรือสู่ ร่องน้ำจาบัง ให้ทุกท่านได้ ดำน้ำชมปะการัง ซึ่งจุดนี้สามารถชมปะการังเจ็ดสี และปะการังอ่อนมากมายล้วนสวยงามยิ่งนัก รวมทั้งดอกไม้ทะเล ดาวขนนกหลากสี ปะการังต้นสน และฝูงปลาทะเลนานาชนิดที่สวยงาม ซึ่งที่แห่งนี้มีความสวยงามติด 1 ใน 5 ของโลก
12.00 น. ท่านล่องเรือสู่ เกาะราวี ซึ่งเป็นจุดพักผ่อน บริการอาหารกลางวัน(6) แบบกล่อง หลังอาหารให้ท่านได้บันทึกภาพกับทิวทัศน์ธรรมชาติอันงดงาม และ ดำน้ำชมปะการัง ชมปะการังสมอง ปะการังเขากวาง
14.00 น. ล่องเรือสู่ เกาะยาง แวะดำน้ำชมปะการังแข็งหลากหลายชนิด จากนั้นให้ท่านชื่นชมกับความงามของหาดทรายยาวสุดสายตา สัมผัสเม็ดทรายละเอียดดุจผงแป้งบนเกาะ อาดัง เชิญท่านพักผ่อนตามอิสระุ
17.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ เกาะหลีเป๊ะ พักผ่อนตามอิสระ
19.00 น. บริการอาหารค่ำ(7) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท จากนั้นพักผ่อนยามค่ำคืน ท่ามกลางธรรมชาติที่ขับกล่อม
  พัก  วารินทร์บีช รีสอร์ท หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 : เกาะหลีเป๊ะ-ปากบารา-สุราษฎร์ธานี-พระธาตุไชยา-ช้อปปิ้งของฝาก
07.00 น. รุ่งอรุณที่สดใส บริการอาหารเช้า(8) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท สดชื่นกับบรรยากาศยามเช้าริมทะเล พักผ่อนเล่นน้ำทะเล จนถึงเวลานัดหมาย
09.00 น. ให้ท่านบันทึกภาพและเก็บสัมภาระ เตรียมตัวเดินทางกลับสู่ ท่าเรือปากบารา โดยเรือสปีดโบ๊ท
10.30 น. เดินทางถึง ท่าเรือปากบารา นำท่านขึ้นรถบัสคันเดิม เดินทางสู่ จ.สตูล
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(9) ที่รานอาหาร
13.00 น. นำท่านเดินทางสู่ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
17.00 น. ถึง อ.ไชยา สักการะ พระบรมธาตุไชยา พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อความเป็นสิริมงคล และเลือกซื้อของฝาก อาทิ ไข่เค็มไชยา และสินค้าพื้นเมือง
18.30 น. บริการอาหารค่ำ(10) ที่ร้านพลับพลาซีฟู้ด
19.30 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ เชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอิสระ
วันที่ 5 : กรุงเทพฯ
05.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

 
THAILAND

ปาย ปางอุ๋ง เชียงใหม่ 5วัน4คืน
เที่ยวอยุธยา ไหว้พระ 9 วัด-อยุธยา 1วัน
สตูล-เกาะลังกาวี 5วัน4คืน
เที่ยวหลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 6 วัน 5 คืน
เที่ยวสุพรรณบุรี ตลาดสามชุก 1วัน
เที่ยวสิบสองปันนา-เชียงรุ้ง 6 วัน 5 คืน
ทัวร์เชียงราย-ภูชี้ฟ้า-ผาตั้ง 5วัน4คืน
ท่องทะเลกระบี่-ทะเลแหวก 5 วัน 4 คืน
เที่ยวเพชรบูรณ์-เขาค้อ-ภูทับเบิก 2 วัน1 คืน
ตรัง ท่องทะเล ถ้ำมรกต 5 วัน 4 คืน
ทัวร์เที่ยวปาย-เชียงใหม่ 5วัน4คืน
เที่ยวพะเยา เวียนเทียนกลางน้ำ 4วัน 3คืน
เที่ยวเชียงราย เชียงใหม่ 5 วัน 4 คืน
เที่ยวภูเก็ต พังงา เกาะพีพี 5 วัน 4 คืน
ทัวร์พะเยา น่าน แพร่ 4 วัน 3 คืน
เชียงคาน เลย ภูเรือ 3 วัน 2 คืน
บึงกาฬ ภูทอก นครพนม 5 วัน 4 คืน
เที่ยวเชียงราย เชียงใหม่ 5 วัน 4 คืน