ReadyPlanet.com
เที่ยวอยุธยา ไหว้พระ 9 วัด-อยุธยา 1วัน

กำหนดการเดินทางวันที่ 14,21,28 มี.ค. 58 ราคา 1,600-

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ

06.00 น.

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย............. เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก

06.30 น.

ออก เดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จ.อยุธยา โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง บริการอาหารว่าง(1) และเครื่องดื่มบนรถ และสนุกสนานกับกิจกรรมยามเช้า

07.30 น.

1) ถึง จ.อยุธยา นำท่านไหว้พระ วัดพนัญเชิง นมัสการหลวงพ่อโต พระพุทธไตรรัตนายก(ซำปอกง) และศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก 2) วัดใหญ่ชัยมงคล นมัสการพระนอน ชมเจดีย์ชัยมงคล และสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จ พระนเรศวรมหาราช 3) วัดสมณโกฏฐาราม วัดที่เก่าแก่ นมัสการพระศรีสมณโกฏบพิตร อันศักดิ์สิทธิ์ ชมเจดีย์ระฆังใหญ่ สักการะตำหนักสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

10.00 น.

4) วัดสุวรรณดาราราม นมัสการพระประธาน ชมภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังที่งดงาม และชมลวดลาย ของคันทวยที่แกะสลักอย่างงดงาม 5) วัดกษัตราธิราชวรวิหาร กราบพระประธานในพระอุโบสถ ชมฐานผ้าทิพย์ปูนปั้น ซึ่งมีความประณีต งดงามมาก

12.30 น.

บริการอาหารกลางวัน(2) ที่ร้านอาหาร

13.30 น.

6) วัดท่าการ้อง ภายในพระอุโบสถมีพระประธานสมัยอยุธยาที่เก่าแก่และศักสิทธิ์มีประชาชนเคารพ นับ ถือมาก กราบนมัสการหลวงพ่อยิ้ม 7) วัดเชิงท่า ชมความงามของ เครื่องไม้อยุธยาที่สวยงามและสมบูรณ์ สถานที่ซึ่งมีตำนานเรื่องเล่า เกี่ยวกับพระเจ้าตากและรัชกาลที่ 1 เมื่อครั้งยังผนวชอยู่ที่วัดแห่งนี้

15.00 น.

8) วิหารพระมงคลบพิตร นมัสการ พระคู่บ้านคู่เมืองอยุธยาเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นบุสำริด 9) วัดหน้าพระเมรุ นมัสการ พระพุทธนิมิตรพิชิตมารโมลีศรีสรรเพชรบรมไตรโลกนาถ พระพุทธรูป ทรงเครื่องงดงาม และเป็นวัดเดียวที่ไม่ถูกทำลายในคราวเสียกรุงฯ

17.00 น.

เลือกซื้อของฝากกลับบ้าน โรตีสายไหม ที่ขึ้นชื่อของอยุธยา แล้วนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

18.30 น.

เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจTHAILAND

ปาย ปางอุ๋ง เชียงใหม่ 5วัน4คืน
สตูล-เกาะลังกาวี 5วัน4คืน
เกาะตะรุเตา-เกาะหลีเป๊ะ 5วัน4คืน
เที่ยวหลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 6 วัน 5 คืน
เที่ยวสุพรรณบุรี ตลาดสามชุก 1วัน
เที่ยวสิบสองปันนา-เชียงรุ้ง 6 วัน 5 คืน
ทัวร์เชียงราย-ภูชี้ฟ้า-ผาตั้ง 5วัน4คืน
ท่องทะเลกระบี่-ทะเลแหวก 5 วัน 4 คืน
เที่ยวเพชรบูรณ์-เขาค้อ-ภูทับเบิก 2 วัน1 คืน
ตรัง ท่องทะเล ถ้ำมรกต 5 วัน 4 คืน
ทัวร์เที่ยวปาย-เชียงใหม่ 5วัน4คืน
เที่ยวพะเยา เวียนเทียนกลางน้ำ 4วัน 3คืน
เที่ยวเชียงราย เชียงใหม่ 5 วัน 4 คืน
เที่ยวภูเก็ต พังงา เกาะพีพี 5 วัน 4 คืน
ทัวร์พะเยา น่าน แพร่ 4 วัน 3 คืน
เชียงคาน เลย ภูเรือ 3 วัน 2 คืน
บึงกาฬ ภูทอก นครพนม 5 วัน 4 คืน
เที่ยวเชียงราย เชียงใหม่ 5 วัน 4 คืน